Yaratıcı dramanın tanımı

Yaratıcı dramayı ele alırken öncelikle drama terimini ele almak gerekir. Drama, sözcük olarak Yunancadaki  ’dran’ dan türetilmiş, bir şey yapmak, etmek ve eylemi ifade eden ‘dramenon’  ile birlikte kullanılmıştır. Yıllar içinde birilerine bir şeyler anlatan, eyleme drama denilmiştir. İçinde yapma, etme ve eylem olan her şey drama ile ilgilidir.  Fransızca’daki “drame” sözcüğünden Türkçeye geçen dram Read More…