Menu

Aylar: Temmuz 2020

BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK YARATICI DRAMA

0 Comments

Yaratıcı drama terimiyle, son yıllarda ilgi çeken bir öğretim yöntemi olarak sıkça karşılaşılmaktadır. Yaratıcı drama ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; günümüze gelene kadar Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli isimlerle anılmıştır. Bunlar; eğitimde drama, eğitsel drama, eğitimde dramatizasyon, gelişimsel drama, informal drama, doğaçlama yoluyla drama, tiyatro eğitbilimi, tiyatro pedagojisi, pedagojik tiyatro, pedagojik oyun, rol oyunu, oyun […]

NİÇİN YARATICI DRAMA?

0 Comments

Yaratıcı dramanın tanımlamasının ne olduğu, ne olması gerektiği ve nasıl bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğine dair bir takım yanlışlıklarla karşılaşılmaktadır. Niçin adlandırılırken sadece drama değil de, yaratıcı drama denmesi gerektiği konusunun ele alınması gerekmektedir. Birbiriyle karıştırılan terim sorunlarının başında, ‘drama’ kavramıyla ‘yaratıcı drama’ kavramının aynı isimle anılması yer almaktadır. Bu terimlerin eş anlamlı kullanılmasının […]