Dramada Isınma ve Oyun

Isınma ve oyun birbirinden ayrılmasına rağmen bazı yazarlar tarafından birlikte ele alınmakta, ısınma oyunları, hareket çalışmaları vb. biçimde isimlendirilmektedir. Ancak oyunun, ısınmayı sağlamasına rağmen tanımlamaları farklı olduğu için ayrı ayrı ele alınacaktır. Isınma çalışmaları nedir? Kişinin ortama, çalışma grubuna ve sonraki konularla kuracağı ilişkiye alışması ve vücudunu gelecek çalışmalara hazırlaması için yapılan bir takım hareketlere Read More…

Dramada doğaçlama ve oluşum

Önceki bölümde anlatılan yaratıcı drama çalışmasının ısınma ve oyun aşamaları kişileri doğaçlama ve oluşuma hazırlamak için uygulanmaktadır. Bu bölümde de doğaçlama ve oluşum aşamaları ele alınacaktır. Özellikle yeni başlanan gruplarda veya drama çalışmalarıyla hiç karşılaşmamış kişilerde, doğaçlama yaparken zorlanmalar görülmektedir. Bu zorlanmaları en aza indirmek için yapılan ısınma çalışmalarının süresi, grup uzun süredir çalışıyorsa azalmakta Read More…