Menu

Yaratıcı Drama Nedir?

0 Comment


Dilimizde drama sözcüğü birkaç tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Bazen dram, bazen dram sanatı, bazen dramatik, bazen dramatizasyonla birlikte anıldığı için bu terimlerle birlikte açıklanması gerekmektedir. Drama, sözcük olarak Yunanca ’dran’ kökünden geliştirilmiştir. Eski Yunancada bir şey yapmak ve eylemek anlamlarıyla kullanılmıştır.

Daha sonra tiyatro öğelerinin gelişmesiyle birlikte, birilerine bir şeyler anlatan, oyuna dönüşmüştür. Bu haliyle yapma ve oynama edimi, sanatsal bir ürün olarak değerlendirilip, insanla ilgili olan duygu, düşünce, davranışları sanatsal bir düzenlemeyle insana sunan sanat eseri olarak değerlendirilmiştir.

Ülkemizde Fransızca kökene bağlı olarak “acıklı oyun” anlamında yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak sadece acıklı olanda değil, insanın girdiği her tür ilişkide ve eylemde dramatik bir öğe vardır ve drama hayatın içinde zaten sürekli vardır.

Drama, bazen sanatsal bir formda kullanılmakta, bazen de basit anlatımlar için araç olarak kullanılmaktadır. Eğitim ortamında yapılan drama çalışmaları ise, olayın tam olarak yaşanmasından çok,  “mış gibi yapmak” – “mış gibi yaşamak”tır. Dolayısıyla “yaparmış gibi – yaşarmış gibi öğrenme” gerçekleşmekte, kişi belki de hayatı boyunca karşılaşmayacağı olayları canlandırarak, o konuda bilgi ve birikim sahibi olmaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleri sırasında kişi, ilerde karşılaşacağı olayları kendi canlandırdığı veya başkasının canlandırmasında izlediklerinden elde ettiği tecrübelerle, daha bilgili olarak değerlendirme olanağı bulmaktadır. Yaratıcı drama uygulamaları esnasında elde ettiği tecrübelerle, daha bilgili olarak olaylara tepki vermektedir.

Belirtilen bu özellikler ve yapılan pek çok tanım olmasına karşın, çoğunlukla kullanılan tanımlamasında, “Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır” (San, 2018, s. 128). Yaratıcı drama konusunda uzmanlaşmış kişilerin yönlendirmesiyle gözden geçirilen yaşantılar, bir takım etkileşimlere girerek farklı bir boyuta taşınmakta ve oluşum sürecinde ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ürünler yaratıcılığı teşvik etmektedir. Yaratıcı drama etkinliklerinde yaratıcı yanların farkına varılmakta, kişilerin sanatsal yanlarının farkına varması sağlanmaktadır. Çünkü yaratıcı drama süreçlerinde oluşturulan ve birçok sanat alanıyla ilişki kuran kişi, farklı alanları birleştirerek yeni ve farklı ürün ortaya çıkarmayı öğrenmektedir.         Mete Akoğuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir