drama tarihi

mask2Bir öğretim aracı olarak drama her dönemde kullanılmasına rağmen, Eğitim alanında dramanın kullanımı ile ilgili olarak 1900’lü yılların başından itibaren bir takım bulgular ön plana çıkmaktadır. San’ın (1990) saptamalarına göre; 1911’lerde ilk drama dersleri ile ilgili olarak Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçer, 1914 yılında Holmes adlı müfettiş dramanın okul yaşamının bir parçası olduğunu belirtmiştir. 1954’lerde Slade, 1967’lerde Brian Way’in isimleri geçmektedir. 1970’lerde Dorothy Heathcote 1960’lardan beri üzerinde çalıştığı dramayı yeniden tanımlamış ve ivme kazandırmıştır.
Bu tarihlerde birçok ülkedeki eğitimde yaratıcı drama uygulamaları yanı sıra Türkiye’de de eğitim sistemi içersinde bazı kullanım bulgularına rastlanmaktadır. 1945’de Emin Özdemir ve 1950’de Selahattin Çoruh’un yazdıkları drama ile ilgili kitapların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1943, 1951, 1966 ve 1968 müfredat programlarında öğretim yöntemi olarak dramadan kısmen söz edilmektedir.
Günümüze yaklaştığımızda 1985 yılından itibaren belirli bir ivme ile yükselen drama, eğitim alanında kendinden sıkça söz ettirir duruma gelmiş, Prof. Dr. İnci San’ın çabaları sonucunda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün açtığı tezli ve tezsiz lisans üstü programlarıyla büyük bir gelişme göstermiş, Milli Eğitim Bakanlığı programlarında seçmeli ders olarak ve öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri’nin okul öncesi, ilköğretim ve yabancı dil bölümlerinde de drama zorunlu ders olarak yerini almıştır.
Mete Akoğuz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir