yaratici drama

1

117522

Mete Akoğuz
İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi · 2002 · 152 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Necmettin Teker ; Doç.Dr. Ayşe Çakır İlhan

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm

Yüksek Lisans

Türkçe

2

26018

H.Ömer Adıgüzel
Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi · 1993 · 0249 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Türkçe

3

26081

Meryem Akın
Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki (SED) ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerine yaratıcı drama eğitiminin etkisi · 1993 · 0118 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Türkçe

4

26100

Ayşe Okvuran
Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi · 1993 · 0118 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Türkçe

5

41483

Aynur Eğitmen
Arkeoloji müzelerinin eğitim ortamı olarak etkinliğinin artmasında yaratıcı dramanın yeri ve önemi · 1995 · 110 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Hayat Erkanal

Yüksek Lisans

Türkçe

6

41614

Çiğdem Yağcı
Müzik eğitimi ve bir yöntem olarak yaratıcı drama ilişkisi (örnek bir model önerisi) · 1995 · 99 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Türkçe

7

51602

Ahmet Çebi
Öğretim amaçlı yaratıcı drama yoluyla imgesel dil becerisinin geliştirilmesi · 1996 · 227 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Doktora

Türkçe

8

52937

Selma Çalık
Psikolojik sorunları olan 9-14 yaş grubundaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi · 1996 · 122 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Nilüfer Voltan Acar

Yüksek Lisans

Türkçe

9

54508

F. Nurten Uysal
Anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çacuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına olan etkisinin incelenmesi · 1996 · 113 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Türkçe

10

58216

Burçak Tulgay
Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan ergenlerin yaratıcılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi · 1997 · 103 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral

Yüksek Lisans

Türkçe

11

62337

Feray Solmaz
6 yaş grubu çocuklarının alıcı ve ifade edici dil gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi · 1997 · 146 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Esra Ömeroğlu Turan

Yüksek Lisans

Türkçe

12

63891

Tülay Üstündağ
Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi · 1997 · 150 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Özcan Demirel

Doktora

Türkçe

13

74390

Şenay Şadi Karamanoğlu
İngilizce öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının hedef kelime bilgisi ve hatırlamaya etkisi · 1999 · 131 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. M. Zahit Dirik

Yüksek Lisans

Türkçe

14

81650

Filiz Koç
Yaratıcı dramanın öğrenmeye etkisi -Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak- · 1999 · 121 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ayşe İlhan

Yüksek Lisans

Türkçe

15

81666

Tuğba Girgin
Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı drama etkinlikleri (Ankara ili örneği) · 1999 · 126 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan

Yüksek Lisans

Türkçe

16

89483

Özlem Kaf
Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi · 1999 · 98 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ülkü Köymen

Yüksek Lisans

Türkçe

17

93820

Ergün Öztürk
İlköğretim V. sınıf Türkçe derslerinin yaratıcı düşünce açısından değerlendirilmesi · 2000 · 105 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Eskicumalı

Yüksek Lisans

Türkçe

18

94148

Ömer Tuğrul Kara
Türkçe öğretiminde yaratıcı drama · 2000 · 98 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Abdulkerim Dinç

Yüksek Lisans

Türkçe

19

94525

Kenan Halis Kızıldağ
Ankara`da çocuk tiyatroları ve bir seyirci profilili denemesi · 2000 · 176 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Cahit Kavcar

Yüksek Lisans

Türkçe

20

94806

Tülin Tümtürk Yılmaz
Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemi ile diksiyon becerileri kazandırmaya ilişkin bir model önerisi yaklaşımı · 2000 · 163 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Yüksek Lisans

Tür

21

94811

Ayşe Okvuran
Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar · 2000 · 121 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. İnci San

Doktora

Türkçe

22

97071

Ayşe Kocayörük Yaya
İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi · 2000 · 75 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Yıldız Kuzgun

Yüksek Lisans

Türkçe

23

108772

Derya Bıyık
İlköğretim okulları hayat bilgisi dersinde kullanılan dramatizasyon yönteminin etkililiği · 2001 · 130 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Nurdan Kalaycı

Yüksek Lisans

Türkçe

24

108864

Ramazan Diler
Din eğitiminde dramatizaston yönetimi · 2001 · 140 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Mehmet Zeki Aydın

Yüksek Lisans

Türkçe

25

108933

Tamer Balıkçı
Sanat eğitiminde drama ve yaratıcılığın önemi · 2001 · 155 sayfa.
Danışman: Y.Doç. Can Şahin

Yüksek Lisans

Türkçe

26

11389

Esra Ömeroğlu
Anaokuluna giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi · 1990 · 0236 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Meziyet Arı

Doktora

Türkçe

27

120693

Mikail Kaya
Polisin insan hakları eğitiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması · 2002 · 148 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ayşe Çakır İlhan ; Y.Doç.Dr. Yasemin Karaman Kepenekçi

Yüksek Lisans

Türkçe

28

122373

Gürsel Keskin
10. sınıf psikoloji dersinin işlenmesinde yaratıcı dram yönteminin kullanılması · 2002 · 101 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Ayşe Çakır İlhan

Yüksek Lisans

Türkçe

29

127962

Lütfü Özdemir
Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi · 2003 · 84 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. M. Zahit Dirik

Yüksek Lisans

Türkçe

30

130141

Elif Birsen
Çağdaş oyunculuk eğitiminde giriş sınavları için bir yöntem önerisi · 2003 · 313 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Murat Tuncay

Doktora

Türkçe

31

130155

Münip Melih Korukçu
Zihni etkin kullanma yöntemi (NLP)'nin yaratıcı sanat olarak tiyatro alanına dramatik yazarlık ve oyunculuk bağlamında uygulanması · 2003 · 121 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Selda Ergün

Yüksek Lisans

Türkçe

32

130683

Fatih Aksular
Resim-iş eğitimi ve bir yöntem olarak yaratıcı drama ilişkisi · 2003 · 131 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Ahmet Özel

Yüksek Lisans

Türkçe

33

141444

Fatma Önalan Akfırat
Yaratıcı dramanın işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi · 2004 · 321 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Gönül Akçamete

Doktora

Türkçe

34

144035

Fatma Çelik Gürel
Sosyal bilgier dersinde yaratıcı drama yönteminin erişiye ve kalıcılığa etkisi · 2004 · 131 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Oğuz Kantürer

Yüksek Lisans

Türkçe

35

144994

Hüseyin Cahit Kayhan
Yaratıcı dramanın ilköğretim 3.sınıf matematik dersinde öğrenmeye, bilgilerin kalıcılığına ve matematiğe yönelik tutumlara etkisi · 2004 · 145 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Şama

Yüksek Lisans

Türkçe

36

145225

Özlem Şahbaz
İlköğretim 4. sınıf "canlılar çeşitlidir" ünitesinde yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin sözel yaratıcılıklarına, başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi · 2004 · 137 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Hülya Hamurcu

Yüksek Lisans

Türkçe

37

145230

Melike Özer
İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yönteminin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi · 2004 · 88 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Işık Gürşimşek

Yüksek Lisans

Türkçe

38

145678

İffet Aksoy Tokgöz
İlköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe programlarında edebi türlerden öykünün öğretiminde yaratıcı drama yönteminin etkililiği · 2004 · 189 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Kafadar

Yüksek Lisans

Türkçe

39

147554

Aysun Yönel
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının incelenmesi · 2004 · 149 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Huriye Albayrak

Yüksek Lisans

Türkçe

40

148355

Muharrem Yalçın
İlköğretim sosyal bilgiler dersinin yaratıcı drama yöntemi ile verilmesinin dersin öğrenilmesine etkisinin incelenmesi · 2004 · 119 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Çetin Baytekin

Yüksek Lisans

Türkçe

41

159156

Hilal Erkan
6 yaş grubu çocukların yaratıcılıklarına drama ve rahatlama çalışmalarının etkisi · 2005 · 160 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Özlem Ersoy

Yüksek Lisans

Türkçe

42

159897

Aslıhan Serin
Yaratıcı dramayla kurgulanmış yaratıcı yazma çalışmalarına ilişkin bir model önerisi · 2005 · 115 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Sedat Sever

Yüksek Lisans

Türkçe

43

161968

Tuba Aşoğlu
Ortaöğretim hazırlık sınıfı İngilizce öğretiminde yaratıcı drama yönetminin akademik başarıya ve tutuma etkisi · 2005 · 112 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Eskicumalı

Yüksek Lisans

Türkçe

44

187341

Kamil Sönmez
İlköğretim ikinci kademedeki Türkçe ders kitaplarında yaratıcı drama yoluyla işlenebilecek metinlerin çözümlenmesi · 2006 · 159 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Bulut

Yüksek Lisans

Türkçe

45

187658

Gönül Erdoğan
İlköğretim 8.sınıf (14-15 yaş) öğrencilerinin depresif belirti ve öz kavram düzeylerine yaratıcı drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi · 2006 · 90 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Özlem Ersoy

Yüksek Lisans

Türkçe

46

187978

Nilgün Yalım
İlköğretim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarına etkisi · 2003 · 160 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Öztürk

Yüksek Lisans

Türkçe

47

188071

Harun Bertiz
Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri · 2005 · 181 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Mehmet Bahar

Yüksek Lisans

Türkçe

48

191030

Ercan Karateke
Yaratıcı dramanın ilköğretim II. kademede 6.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi · 2006 · 150 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Bülent Arı

Yüksek Lisans

Türkçe

49

191127

Özlem Kaya
İlköğretim 3. sınıf görsel sanatlar dersinde drama destekli eğitimin yaratıcı sürece katkıları · 2006 · 111 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Güzin Ayrancıoğlu

Yüksek Lisans

Türkçe

50

199614

Tuğba Ünüvar
İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde canlının iç yapısına yolculuk ünitesinde yaratıcı drama ile öğretimin öğrencilerin erişisine etkisi · 2007 · 111 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Ayvaz Ünal

Yüksek Lisans

Türkçe

51

206020

İlknur Ünal
6-8 yaş çocukları için piyano eğitimi veren kurumlarda öğretmenlerin başlangıç aşamasında, piyano öğretim yöntemlerinden biri olarak yaratıcı dramaya ilişkin görüşleri · 2006 · 199 sayfa.
Danışman: Prof. Memduh Özdemir

Yüksek Lisans

Türkçe

52

209057

Rengin Karapınarlı
İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi · 2007 · 112 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. İzzet Görgen

Yüksek Lisans

Türkçe

53

207085

Galiya Saraç
The use of creative drama in developing the speaking skills of young learners · 2007 · 102 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Bena Gül Peker

Yüksek Lisans

İngilizce

54

211104

Mehtap Bayrakçı
Okulöncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin gelişmesi üzerindeki etkisi · 2007 · 78 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Cengiz Yanıklar

Yüksek Lisans

Türkçe

55

206947

Uğur Atan
Resim-iş öğretmeni yetiştirmede yaratıcı drama yönteminin grafik tasarımı derslerinde kullanılmasının erişi,tutum ve kalıcılığa etkisi (Selçuk Üniversitesi örneği) · 2007 · 327 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Adnan Tepecik

Doktora

Türkçe

56

215770

Volkan Özcan
Orff öğretisinin ve yaratıcı dramanın uygulandığı ve uygulanmadığı okullarda öğrencilerin müzik derslerine olana tutumlarının karşılaştırılması · 2007 · 143 sayfa.
Danışman: Prof. Hasan Tahsin Kılıç

Yüksek Lisans

Türkçe

57

211616

Enise Çalışkan Çoban
Sosyal beceri sorunu olan öğrenciler ve annelerine uygulanan yaratıcı drama etkinlikleri programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkisi. · 2007 · 124 sayfa.
Danışman: Y.Doç.Dr. Gülnur Bayezid Işıker

Yüksek Lisans

Türkçe

58

195673

Mümine Soytürk
9-11 yaş grubu çocukların temel hareke becerilerinin örüntüleşmesinde yaratıcı dramanın ekisit · 2007 · 179 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çamlıyer

Yüksek Lisans

Türkçe

59

210893

Tuğba Selanik Ay
İlkögretim hayat bilgisi ögretiminde yaratıcı drama ve geleneksel ögretim yöntemlerinin ögrenci basarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkileri · 2005 · 123 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Emel Sarıtaş

Yüksek Lisans

Türkçe

60

218727

Ayten Kösa Topcu
Görsel sanatlar eğitiminde bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama · 2008 · 85 sayfa.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Okur

Yüksek Lisans

Türkçe

61

215358

Filiz Zayimoğlu
İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi · 2006 · 104 sayfa.
Danışman: Dr. Kemal Öztürk

Yüksek Lisans

Türkçe

Yaratıcı Drama  başlığı ile YÖK ulusal tez merkezinde 08.04.2009 tarihinde yapılan taramada 61 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden işaretli olanların tamamına ulaşılabilmektedir.  2006 yılından önce tez yazan arkadaşların tezlerine ulaşma izni vermesi gerekmektedir. Ayrıca tezlerinin tamamını sitemizde yayınlatmak isteyen arkadaşların tezlerini, mail yoluyla bize ulaştırdıklarında yayınlayabiliriz. (yaraticidrama@hotmail.com)


Ulusal Tez Merkezi

Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan tezlerin tamamı, “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile sayısal ortama taşınmıştır.
Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı  için” izin verilmiş olanlar tam metin (pdf)  olarak erişime açılmıştır.   
Tezlerin tam metin olarak açılması konusunda, tez yazarlarından gelen itirazlar sonucunda bazı tezlerin pdf dosyalarına erişilememektedir. "Tezlerin çoğaltılması ve yayımı" konusunda yazarlarından izin alındıktan sonra, tezler tekrar araştırma hizmetine açılacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte olup, izin belgesi gelen tezler erişime açılmaktadır.
 "Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi" ni indirebilirsiniz. Bu belge tez yazarı tarafından ve 2006 yılı öncesi tezler için doldurulacaktır.
Tez taraması için; www.yok.gov.tr adresinden "Ulusal Tez Merkezi" başlığı  altından   (http://tez2.yok.gov.tr/) sisteme üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra size verilen şifre ile "üye oturumu" ndan giriş yaparsanız tezlerin tam metinlerine erişebilirsiniz.