Menu

Etiket: tarihçe

Yaratıcı Dramanın Tarihi

Bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın kullanımı ile ilgili olarak, Dünyada 1900’lü yılların başından itibaren bir takım bulgular ön plana çıkmaktadır. 1911’lerde ilk yaratıcı drama dersleri ile ilgili olarak Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçer. Ülkemizde ise 1982 yılında İnci San ve Devlet tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent’in başlangıcını yaptığı çalışmalar gittikçe gelişmektedir.

Translate »