Menu

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; Bir grup çalışması içinde ve ele alınan konu çerçevesinde, eski bilgilerden yararlanarak, durum ve yaşantıları doğaçlamalarla gözden geçirip, konuyla ilişkili yaratıcı ürünler oluşturulan, dönüşüm yaratma sürecidir.
Yaratıcı drama etkinlikleri sürecinde gerçekleşen rol oynamalarla gözden geçirilip anlam yüklenen yaşantıların yanı sıra, çeşitli alanlarla ilişkilendirilerek farklı ürünlerin ortaya çıkması, söz konusudur.

Drama Nedir?

Drama Nedir? Drama, olay veya durumlarının anlamlı düzenlemelerle izleyenlere sunulmasıdır. Bu tanımlaması nedeniyle drama, tiyatro sanatının bir terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece bir eylemin yapılmasından öte, yapılan eylemin gösteriye dönüşmesini kapsayan drama terimi, yüz yıllardır tiyatro sanatı ile iç içe kullanılmaktadır. “Antik tiyatronun gelişmesinden bu yana, bu sözcük yalnızca “herhangi bir kimsenin herhangi bir şey […]

Yaratıcı Dramanın Önemi

Günümüzde ezbere dayalı olarak yürütülen eğitim dizgemizdeki boşlukların doldurulması için yaparak yaşayarak öğrenmeye yakın ve tüm duyu organlarını işe koşarak öğrenmeyi sağlayacak eğitim uygulamalarına ihtiyaç vardır. Yaratıcı drama, tamamı uygulama ve düşünce geliştirmeye dayalı olan yapısıyla eğitim dizgesi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle kişilerde araştırmacı bir bakış açısı oluşmasını sağlamakta ve olaylara farklı […]

Yaratıcı Drama Teknikleri

Yaratıcı drama etkinlikleri sırasında bir çok teknik kullanılabilir. Bu tekniklerle ilgili olarak Ruken Akar Vural’ın Yüksek Lisans tezi ve yayınlamış olduğu “Hümanist İlköğretim Programları İçin İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama” kitabındaki tekniklerden alıntılar burada yer almaktadır.

Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama terimiyle, son yıllarda ilgi çeken bir öğretim yöntemi olarak sıkça karşılaşılmaktadır. Yaratıcı drama ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; günümüze gelene kadar Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli isimlerle anılmıştır. Bunlar; eğitimde drama, eğitsel drama, eğitimde dramatizasyon, gelişimsel drama, informal drama, doğaçlama yoluyla drama, tiyatro eğitbilimi, tiyatro pedagojisi, pedagojik tiyatro, pedagojik oyun, rol oyunu, oyun […]

Chatcp ile yapılmıştır

Niçin Yaratıcı Drama?

Yaratıcı dramanın tanımlamasının ne olduğu, ne olması gerektiği ve nasıl bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğine dair bir takım yanlışlıklarla karşılaşılmaktadır. Niçin adlandırılırken sadece drama değil de, yaratıcı drama denmesi gerektiği konusunun ele alınması gerekmektedir.

Birbiriyle karıştırılan terim sorunlarının başında, ‘drama’ kavramıyla ‘yaratıcı drama’ kavramının aynı isimle anılması yer almaktadır.

Yaratıcı Dramanın Tarihi

Bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın kullanımı ile ilgili olarak, Dünyada 1900’lü yılların başından itibaren bir takım bulgular ön plana çıkmaktadır. 1911’lerde ilk yaratıcı drama dersleri ile ilgili olarak Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçer. Ülkemizde ise 1982 yılında İnci San ve Devlet tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent’in başlangıcını yaptığı çalışmalar gittikçe gelişmektedir.

Doğaçlama

Doğaçlama, “anlık ortaya çıkan rol” olarak tanımlanabilir. Yaratıcı drama etkinlikleri sırasında belirlenen hedef paralelinde kişilere bir rol tanımlaması verildikten sonra, kısa bir hazırlık süresi veya rolü oynayacak kişilerin birbirleriyle anlaşmaları için geçen kısa bir konuşma süresinden sonra rol oyununa geçilir. Bu aşamada olabildiğince öğrencinin içinden geldiğince rolünü gerçekleştirmesine izin verilir. Çünkü doğaçlamada, bir iskelet yapı olmasına rağmen o anda ortaya çıkan rol önemlidir.

Isınma

Isınma çalışmaları nedir? Kişinin ortama, çalışma grubuna, sonraki konularla kuracağı ilişkiye alışması ve vücudunu gelecek çalışmalara hazırlaması için yapılan bir takım hareketlere ısınma adını veriyoruz. Yavaş yavaş yükselen bir hızla gerçekleşen ısınma çalışmalarında öncelikle yavaş yürüyüşler ve ufak hareketlerle başlanılması vücudun hazırlanması için önemlidir. 

Oyun

Oyun, çocukluktan itibaren bireyin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Kazanılmış olan bir çok yeti ve yetenek oyun çağında elde edilmiş ve yetişkinlikte bunun yansımaları hayatta görülmesine rağmen kullanılmaktan kaçınılmıştır. Ancak oyunlar her yaştan insanın içinde olmaktan keyif duyduğu ortamlardır. Yaratıcı dramanın oyun aşamasında özgürce çocuk oyunları oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmaları vardır.

Translate »