Menu

ATÖLYELER

AtölyeAyşe Çakır İlhan- Ayşe Okvuran Sanat-Drama ve İnci San
AtölyeRuken Akar VuralKültürlerarası Pedagojinin bir aracı olarak drama
AtölyeKadir ÇevikOyun ve tiyatro Pedagojisi
Atölye Bülent SezginOyun-Drama ve Tiyatroyla Estetik Deneyim ve Öğrenme
Atölyeİhsan Metinnamİsimsizler: Drama, Distopya, Kültür
AtölyeTülin TümtürkYaratıcı Drama ile Öykü Kurgulama
AtölyeSeda PakkanKelimeler Pek Yetersiz/mi?
AtölyeSevi Algan – Lerna BabikyanYaratıcı Dans
Atölye  Ferda Öztürk Kömleksiz ÇevrimiçiEtkinliklerle Müze Eğitimi ve Drama
ATÖLYE YÖNETİCİLERİ

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan & Sanat-Drama ve İnci San

1976 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olmuştur. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında lisans tamamlama eğitimi almıştır. Aynı fakültede 1985 yılında yüksek lisans, 1994 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde başlayan eğitmenlik ve öğretim görevliliğine devam etmektedir. 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Aynı fakültede, dekan, Dekan Yardımcılığı, İlköğretim Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığını yapmıştır. Halen A. Ü. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte ve A.Ü EBF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde sanat eğitimi, drama eğitimi ve müze eğitimi alanlarında lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Sanat eğitimi, yaratıcılık eğitimi, drama eğitimi, öğretmen eğitimi ve müze eğitimi konularında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Okvuran & Sanat-Drama ve İnci San

1984 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı fakültede 1993 yılında yüksek lisans, 2000 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde başlayan eğitmenlik ve öğretim görevliliğine devam etmektedir.

2013 yılında doçent, 2021 yılında profesör olmuştur. Aynı Üniversitede, çeşitli komisyonlarda yer almış ve bilim danışma kurulu üyeliği yapmıştır.

Halen A.Ü EBF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde sanat eğitimi, drama eğitimi ve müze eğitimi alanlarında lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Drama, Sanat ve Müze Eğitimi alanlarında pek çok çalışması bulunmaktadır

Prof. Dr. Ruken Akar Vural & Kültürlerarası Pedagojinin bir aracı olarak drama

1997 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Temel Eğitim Bölümü  Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olmuş, 2000 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999-2001 yılları arasında İngiltere’de ‘Eğitimde Drama’ alanında, yüksek lisans yapmış ve 2005 yılında yine Çukurova Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. 2010-2011 yıllarında İngiltere’de Exeter Üniversitesinde drama alanında Post-Doktora yapmıştır. 1999 yılında Çukurova Üniversitesinde başlayan eğitmenliğine, 2005 yılından itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. 2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör olmuştur. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Eğitim Programları ve Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme alanlarında lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Somers, J. ile birlikte hazırladıkları “İlköğretimde Drama Kuram ve Uygulama” kitabı yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Kadir Çevik & Oyun ve Tiyatro Pedagojisi

1988 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1992 yılında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Bölümünü bitirdi ve doktora çalışmasına hazırlık yapma izni verildi. 1990 – 1992 yılları arasında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Bölümünde ağırlıklı olarak uygulamalı seminerlere katıldı ve okulun oyunlarında oyuncu olarak görev aldı.1998 de doktora savunmasını yaparak Dr. phil ünvanını aldı. 2000  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Tarihi ve Kuramları Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Tiyatro Bölümünde Yar. Doç. Dr. Tülin Sağlam’la birlikte Türkiye’de ilk kez Tiyatro Sporu çalışmalarını başlattı 2005 yılında DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı başkanı oldu. Birçok oyunda yönetmenlik, drama seminerlerinde atölye yöneticiliği, tiyatro sporu gösterilerinde yönetmenlik yapmıştır. Tiyatro Festivallerinde seçici kurul üyeliği yapmış, öğretmenlere Yönelik Eğitimde Drama Model CD çalışmasında, Drama Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın hazırlanmasında, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Drama Dersi (5 ve 6. Sınıflar ) Drama Öğretim Programının hazırlanmasında yer almıştır. Halen A.Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Bülent Sezgin Oyun-Drama ve Tiyatroyla Estetik Deneyim ve Öğrenme

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında “Avrupa’da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı/Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik Metodolojisinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezini yazarak İstanbul Kültür Üniversitesi Rejisörlük Yüksek Lisans programını bitirmiştir. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde doktora eğitimine başlamış ve“Estetik Deneyim ve Öğrenme Olanağı Açısından Oyun-Drama-Tiyatro İlişkisi” adlı doktora tezini savunarak mezun olmuştur.

Oyunculuk, drama ve tiyatro eğitmenliği, reji, dramaturji, çeviri-araştırma, iletişim ve organizasyon gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Çocuklar, gençler, yetişkinler, STK çalışanları, öğretmenler, psikologlar ve ebeveynlere yönelik çok sayıda atölye çalışması düzenlemektedir. Mimesis Tiyatro çeviri araştırma dergisi internet portalinde editörlük yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde dersler vermekte olan Sezgin, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Müdürü olarak da görevini sürdürmektedir. 2015 yılında “Oyun, Tiyatro ve Drama İlişkisi Kuram ve Uygulama” ve 2021 yılında “Çocuklar ve Gençlerle Drama ve Tiyatro Perspektif Uygulama” kitapları yayınlanmıştır.

Dr. İhsan Metinnam & İsimsizler: Drama, Distopya, Kültür

Distopyalar, dramatik özellik taşıyan kurmaca yapıtlar olmalarının yanı sıra, öğretim süreçlerinde kullanılabilecek birer materyaldir. Distopyaları temel alan bir düşünme biçimi olan “distopik düşünme”, öğretim süreçlerinde ele alınan konuyu tersinden bir yolla sorgulama olanağı verir. Bir başka deyişle, distopik düşünme, öğretim sürecini tersine bir mühendislikle tasarlama olanağı sunar. Bu atölyede, isim merkezli oluşturulacak bir distopya yoluyla kamusal alanın kullanım hakkı, birer kültürel işaretleyici ve kültürel inşa aracı olarak isimler konusu drama yöntemi ve teknikleriyle sorgulanacaktır.  

Uz. Tülin Tümtürk & Yaratıcı Drama ile Öykü Kurgulama

Üniversite eğitimine 1987 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde başladı. Yüksek lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretimi bölümünde tamamladı. 1987-1996 yılları arasında TRT de dublaj sanatçısı olarak çalışan Tülin Tümtürk, lisans eğitimi sırasında çok sevgili hocası Turgut Özakman’dan yazarlık dersi almış ve o günlerden beri öykü, roman, çocuk oyunu ve şiirleriyle de edebiyatın içinde yer almaktadır. 2001 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. 1996 yılından beri özellikle yaratıcı drama, etkili iletişim gibi kişisel gelişimi destekleyen eğitimleri vermektedir. 2021 yılında B. Yüksel ile birlikte hazırladıkları “Erken Çocukluk Döneminde Dramanın Gücü” kitabı yayınlanmıştır.

Uz. Seda Pakkan & Kelimeler Pek Yetersiz/mi?

Söylemeyi istediğimiz-ihtiyaç duyduğumuz-gerekli her şey sözcüklerle ifade edilebiliyor mu?

Sözcüklerde eylem bulmadan anlattıklarım-anladıklarım üzerine imgelerle düşünmek-eylemek-üretmek için birlikte sanat formlarını kullanarak çalışacağız.

Sevi Algan & Yaratıcı Dans

İstanbul doğumlu Sevi Algan, 1996 yılında Kostüm Tasarımı okuduğu sırada İstanbul Şehir Tiyatrolarına bağlı T.A.L-Tiyatro Araştırma Labaratuvarı’nda Mustafa Kaplan’dan hareket ve doğaçlama, Ayla ve Beklan Algan’dan oyunculuk dersleri almaya başladı. İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyuncu ve dansçı olarak, T.A.L’de Mustafa Kaplan ve Ayla Algan’ın gösterilerinde yer aldı. New York’ta Maureen Fleming ile Butoh çalışmalarına devam etti. 2003’te Hollanda’da Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Dansacademie+EDDC’den mezun oldu.
2000′ de Eugenio Barba’nın yönetimindeki Xll. ISTA (Enternasyonal Tiyatro Antropolojisi Sempozyumuna katılmıştır.
1996’dan beri Paul Bargetto (NY), Mary Fulkerson (Hollanda), Emre Koyuncuoğlu (Türkiye), Carlos Pez (Belçika) gibi tiyatro yönetmenlerinin ve koreografların projelerinde yer almakta ve aynı zamanda kendi koreografilerini de yapmaktadır.
Çatı-Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği ve Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL) Derneği’ nin kurucularından olup Çatı’da, Plato Film Okulu’nda, Ekol Drama Sanat Evi ve Maltepe Üniversitesi’nde ders vermiştir. T.A.L’de ve Şehir Tiyatroları’na bağlı Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nde (ÇGSM) halen dersler vermektedir.

Lerna Babikyan & Yaratıcı Dans

Lerna Babikyan dans odağında çalışan çok disiplinli bir sanatçı, eğitimci ve yazardır. Halk Eğitimi ve Modern Dans alanında lisans eğitimlerini tamamlamış; Eric Kaile, Loretta Livingstone, Mathew Hopkins, Juan Kruz Diaz Esnaola, Tetsuro Fukuhara, Anne Green Gilbert, Keith Hannesy, Oktay Keresteci, Geyvan McMillan, Faustin Linyekula Ngoy, Uğur Seyrek, Suprapto Suryodarmo, Eva Blashke, Billie Hanne, Susan Bauer gibi eğitmenlerle çağdaş dans teknikleri, bale, kompozisyon, butho ve beden farkındalığı üzerine ustalık sınıflarına katılmıştır. Pek çok yerel ve uluslararası festivalde dansçı ve koreograf olarak yer almış; İtalya, Macaristan, Avusturya, ABD ve Portekiz’de sanatçı misafirlik programlarına kabul edilmiştir. Bir süre yaşadığı Berlin’de çeşitli dans okullarında dersler verip, eserlerini sergilemiştir.

1997 yılınından bu yana çocuklara ve yetişkinlere yaratıcı dans, doğaçlama ve dans kompozisyonu üzerine dersler vermekte, 2015 yılından beri de yaratıcı dans pedagojisi alanında eğitmen eğitimi atölyelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta sınıf öğretmenleri, sosyal çalışanlar olmak üzere farklı meslek grupları ile eğitimde dansın kullanımı, kinestetik öğrenme ve bedensel yaratılıcılık üzerine eğitimler vermekte, konu üzerine yazılar yazmaktadır.

Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz & Etkinliklerle Müze Eğitimi ve Drama

Çevrimiçi seminer

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Güzel Sanatlar Eğitimi” bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını, Prof. Dr. İnci San danışmanlığında “Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Etkililiği”, doktorasını ise Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan danışmanlığında “Türkiye’deki Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Müzik Nesnelerinin Kültür, Sanat ve Müzik Eğitimi Bağlamında İncelenmesi” konularında çalıştı. 1986-1992 yılları arasında Müzik Öğretmeni olarak görev yaptı. 1992-2010 yıllları arasında Müzik Öğretim Elemanı olarak çalıştığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ndeki görevinden 2010 yılında emekli oldu. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi ve KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanat Eğitimcileri Derneği ve Çağdaş Drama Derneği üyesidir. Müze eğitimi, eğitimde drama ve müzik eğitimi alanlarındaki sanat eğitimi çalışmalarını akademik olarak sürdürmektedir.

Translate »