Menu

Tanışma Oyunları

ZİP – ZAP – HA
Amaç: Tanışma, isim öğrenme, isim hatırlama
Sayı: 16 kişilik grupta verimli olur
Süre: 10 dakika
Grup çember oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Oyunun gidişi sağa dönüp ZİP demek, sola dönüp ZAP demek, HA ile oyunu geri döndürmek temelinde gelişir. Bir süre ZİP ile sağa, ZAP ile sola dönülerek ve HA (hayır) ile geri dönme uygulaması anlaşılması sağlanır. Sonra isim söyleyerek uygulamaya geçilir. ZİP veya ZAP yerine sağdaki ve soldakinin ismi söylenerek ilerlenir. Herkesin en fazla bir kere HA diyerek oyunu geri döndürme hakkı olduğu hatırlatılarak oyun devam eder. Şaşıranın oyundan çıkması şeklinde oynanabilir. herkesin kendi yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmeleri istendiğinde, eğitmen ZİP – ZAP komutu verir. Herkes yer değiştirir ve hızla oyun yeniden başlatılır.

PİNK-PONG (SOĞAN – SARIMSAK)
Amaç: Tanışma, isim öğrenme, isim hatırlama
Sayı: 16 kişilik grupta verimli olur
Süre: 10 dakika
Grup çember oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Ebe ortaya geçerek parmağıyla işaret ettiği kişiye “Pink” yada “pong” der. Ebe işaret ettiği kişiye Pink derse işaret edilen kişi kendi sağındaki kişinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, pong derse solundaki kişinin ismini söylemelidir. Yanlış söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebe uzun süre ortada kalınca yada herkesin kendi yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “Pink-pong” diye bağırır. “Pink –pong” dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Not: Oyun istenirse daha kolay olan soğan – sarımsak isimlendirmesiyle de oynanabilir.

ENGEL
Amaç: Tanışma, isim öğrenme ve hatırlama.
Sayı: 16
Süre: 10 dakika
Grup ikiye bölünerek iki takım oluşturulur ve iki kişinin elinde tuttuğu boylarından yüksekte tutulan, büyük bez, battaniye, çarşaf ve benzeri bir malzemenin iki tarafına geçerler.
Her gruptan birer kişi büyük bezin önüne yaklaşır. İki yanda tutanlar büyük bezi aşağıya indirirler ve bir anda karşı karşıya gelen kişiler diğerinin ismini söylemeye çalışır. Karşısındakinin ismini ilk olarak söyleyen kazanır ve kaybedeni kendi grubuna dahil eder. Amaç bir grubun diğer grubun tamamını kendi tarafına geçirmesidir, ancak grup kalabalık ise belli bir zaman sonunda lider tarafından da sonlanabilir.

Translate »