Menu

Isınma

Yaratıcı drama sürecinde başlangıçta yapılan çalışmalara ısınma denir. Bu çalışmalarda vücut organlarının sonraki çalışmalar için hazır olmasına, grupta bulunan kişilerin birbiriyle kaynaşmasına, ortama ve konuya ısınmasına yönelik uygulamalara yer verilir. Tanışma, uyum sağlama, beş duyuyu kullanma ve güven kazanmanın yanı sıra gözlem yetisini geliştirme, vücudunun tüm organlarını duyumsamayla sürdürülen çalışmalar bu aşamada uygulanır.

Isınma çalışmaları nedir?

Kişinin ortama, çalışma grubuna ve sonraki konularla kuracağı ilişkiye alışması ve vücudunu gelecek çalışmalara hazırlaması için yapılan bir takım hareketlere ısınma adını veriyoruz.  Bazı kaynaklarda hareket çalışması diye de isimlendirilen ısınma çalışmalarının ilk amacı, vücudun daha sonraki çalışmalarda zorlanacak olan organ ve kaslarının hareketlendirilerek, daha sonra meydana gelebilecek kazaları en aza indirmektir. Yavaş yavaş yükselen bir hızla gerçekleşen ısınma çalışmalarında öncelikle yavaş yürüyüşler ve ufak hareketlerle başlanılması vücudun hazırlanması için önemlidir. Bu yürüyüşlerde genellikle tanımlamalar verilir. Bu tanımlamalar yukarıda da ele alındığı gibi bir sonraki aşamada işlenecek konuya uygun olarak yapılırsa, zihinsel ısınmayı da sağlamaktadır. Daha önceki yazılarda ele alınan, çevre ve iletişim ile ilgili uygulama örneklerinde verildiği gibi, ısınma aşamasındaki yürüyüşlerde karşılaşılan kişilere mimikler veya anlatım jestleriyle bakış tanımlamaları veya yürürken çamurlu arazide yürüme, ormanda yürüme vb. tanımlamalar daha sonraki konulara hazırlarken vücudun hareketlerle ısınmasına da katkı sağlamaktadır. Vücudun bu hafif hareketlerle ısınmasının en önemli yanı bir sonraki aşamada oynanacak olan çocuk oyunlarında meydana gelebilecek olan daha sert ve hareketli çalışmalarda kasların hazır olmasını sağlamak ve enerjiyi kısmen boşaltmaktır. Isınma aşamasında gruba ve ortama ısınma ise, daha çok haftada bir kere belirli bir ortamda toplanıp yaratıcı drama çalışması yapan gruplarla, uzun süredir bir arada olmamış gruplar için önceki çalışmanın, kişilerin, ortamın hatırlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. İlk defa çalışmaya başlayan veya bir araya gelen kişilerin de bu ilk aşamada karşılıklı bir takım ilişkilere girmeleri veya tanışma uygulamalarıyla karşılaşmaları, çekingenliklerini atmalarına ve grubu tanımalarına neden olmaktadır. Isınmanın bir başka yararı da, ortamda bulunan, nesne, ısı, ışık, havalandırma, mekânın girinti ve çıkıntılarını fark ettirmesidir. Özellikle oyun aşamasında meydana gelecek çarpma vb. sorunları azaltacağı için bu aşama önemlidir.

http://www.yaraticidrama.com/drama/isinma-asamasi/
Translate »