Menu

Tanışma Aktiviteleri

TOPLA İSİM SÖYLEME
Amaç: Tanışma, isim öğrenme, hatırlama
Sayı: 16
Malzeme: Plastik top veya Tenis topu
Süre: 5 dakika
Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir. Eğitmen sırayla elindeki 1 adet tenis veya stres topunu atar. Her katılımcı topu tuttuktan sonra adını söyler ve topu tekrar eğitmene atar, eğitmende adını tekrar söyler. Daha sonra eğitmen ortadan çıkar ve katılımcılar göz göze geldiği kişiye atarak “adını” söyler. Topu alan kişi göz göze geldiği bir başka kişiye topu atarak “adını” söyler. Ancak topu atacak ve topu tutacak kişilerin mutlaka göz göze bakmaları şarttır, bu kuralı eğitmen oyuna başlamadan önce açıklamalıdır. Oyunda top atma/top tutma, ad söyleme ve göz göze bakmaktan başka bir eylem yapılmaz ve konuşulmaz. Bu oyunun 1. aşaması giderek hızlandırılır. Daha sonra lider oyunun 2. aşamasına geçer. 2. aşamada topu atan kişi, topu attığı kişinin adını söylemeye çalışır. Bu da giderek hızlandırılır ve birbirlerinin adlarını öğrenmiş olurlar.

İSİM VE SIFAT….. Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16
Süre: 5 dakika
Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir ve sırayla kendi ismine, isminin baş harfiyle başlayan bir sıfat eklenir. (Meraklı Mete) Herkes sırayla söyledikten sonra isteyenler bütün grubun sıfat eklenmiş isimlerini tekrar eder.

İSİM VE HAREKET
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16
Süre: 5 dakika

Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir. Sırayla herkes ismini söylerken, isminin her hecesine bir hareket gösterir.
Katılımcıların hepsi isimlerinin hecelerine göre hareketlerini gösterdikten sonra sırayla herkes önce adını söyler ve hareketini yapar. İkinci sefer bütün grup o kişinin adını söyleyerek hareketini yapar. Bittikten sonra tekrar etmek isteyenler bütün grubun isim ve hareketini tekrar eder.

İSİM VE RİTM
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16
Süre: 5 dakika

Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir. Sırayla isme ritm verilerek söylenir. Eğitmen örnek gösterir. İki el dize vurulup BENİM, iki el birbirine vurulup ADIM, sağ el parmağı şıklatılıp ismin ilk hecesi (ME), sol el parmağı şıklatılıp ismin ikinci hecesi (TE) denir ve iki el ileri uzatılıp ismin tamamı söylenir (METE). İsminde 3 hece olanlar, birincide ilk iki heceyi, ikincide geri klan heceyi söyler. Bütün grup yaptıktan sonra birincide kişinin, ikincide bütün grubun tekrar ettiği uygulama yapılır.

İSİM VE MİMİK Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16
Süre: 5 dakika
Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir. Sırayla katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından kendilerine özgü bir mimik yaparlar. Katılımcıların hepsi isimlerini ve mimiklerini bitirdikten sonra sırayla herkes önce adını söyler ve mimiğini yapar. İkinci sefer bütün grup o kişinin adını söyleyerek mimiğini yapar. Tekrar etmek isteyenler bütün grubun isim ve mimiğini tekrar eder.

İSİM VE CANLI Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16
Süre: 5 dakika
katılımcılar isimlerini söylerler ve ardından isimlerinin baş harfiyle başlayan bir hayvan veya bitki ismi söylerler. Önemli olan bir hayvan veya bitkinin birden fazla söylenmemesidir. (örneğin: Ayşe – Arı; Ceyda – Ceviz…)
Katılımcıların hepsi isimlerini ve canlı ismini bitirdikten sonra sırayla herkes önce adını söyler ve canlı ismini söyler. İkinci sefer bütün grup o kişinin adını söyleyerek canlı ismini söyler. Tekrar etmek isteyenler bütün grubun isim ve canlı ismini söyler.


İÇ İÇE ÇEMBERDE TANIŞMA Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 5dakika
Katılımcılar iç içe iki çember olurlar ve çemberi bozmadan zıt yönde yürürler. Eğitmen özel bir işaretle “dur” der. Her iki çemberdeki kişiler dururlar. Karşı karşıya olanlar isimlerini birbirine söyler.

ALFABETİK SIRA
Amaç: İsimleri öğrenmek, grubu birbirine ısındırmak
Sayı: 16
Süre: 5 dakika
Materyal: kişi sayısı kadar sandalye
Katılımcıların sayısına göre olan sandalyeler halka şeklinde dizilir ve katılımcılardan sandalyelerin üstüne çıkması istenir. Hiçbir şekilde konuşmadan ve sandalyeden yere inmeden alfabetik sıraya geçmeleri istenir.

ÜÇ PARMAK
Amaç: Tanışmak ve ısınma
Sayı: 16
Süre: 10 dakika
Tüm katılımcılar üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği çicek” ve yüzük parmağı da “en çok gitmek istediği ülkeyi” temsil eder. Katılımcılar odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır.
Not: Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne göre değiştirilebilir. örneğin, yaş, şehir, spor, sevdiği sevmediği şeyler gibi…


BENİM ÖYKÜMÜ ANLAT
Amaç: Tanışma
Sayı: 16
Süre: 30 dakika katılımcılardan kendilerine bir eş bulmaları istenir. Her biri diğerine öyküsüne anlatmaya başlar.
İkili gruplar birbirlerine öykülerini anlattıktan sonra, sırayla gruba eşini anlatırlar. Bunun için bir sandalye konur ve arkadaki eş oturan kişiymiş gibi konuşarak onun dilinden onu anlatır.


ARKAMDA BİRİ VAR
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri ve iletişim kurmaları.
Sayı: 16
Süre: 5-10 dakika
Malzemeler: Katılımcıların tamamına yetecek kadar isimlik veya yaka kartı, büyük siyah bir naylon poşet.
Katılımcılardan isimliklere veya yaka kartlarına isimlerini yazmaları ve dolaştırılan büyük siyah bir naylon poşete atmaları istenir.
Daha sonra herkes torbadan bir isimlik / yaka kartı alır ve aynı anda başlayarak kartın üzerinde ismi yazılı kişiyi bulmaya çalış

İSİM ZİNCİRİ
Amaç: Tanışma
Sayı: 16
Süre: 15-20 dakika
Katılımcılar büyük bir çember halinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan eğitmenden başlayarak isimlerini sağ yanlarındaki katılımcıya dönerek söylerler. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini bir zincir gibi yanlarındakine iletirler.

MÜZİKLİ İSİM BALONLARI
Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.
Sayı: 16 Malzemeler: Katılımcı sayısı kadar balon, 5-10 tane Asetat Kalemi, müzik çalar.
Süre: 5 dakika
Tüm katılımcılara birer tane balon dağıtılır. Balonları şişirmeleri ve üzerine isimlerini ve geldikleri ilin adını yazmaları istenir. Daha sonra müzik çalmaya baslar ve katılımcılar balonları havaya atarak karışmasını sağlarlar. Müzik durana kadar amaç, balonların tamamını olabildiği kadar havada tutmak ve yere düşmelerini önlemeye çalışmaktır. Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde ismi yazan kişiyi bulmaya çalışır. Amaç 30 saniye içinde balonu sahibine vermektir. 30 saniyenin sonunda herkes kendi balonuna ulaşamamışsa oyun tekrarlanabilir. Böylece katılımcıların birbirlerinin isimlerini daha iyi öğrenmeleri sağlanabilir.

SOĞAN SARIMSAK İSİM
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika
Katılımcılardan Çember seklinde ayakta durmaları istenir, ortada bir ebe vardır. Önce herkes solundaki ve sağındaki kişilere ismini sorar. Daha sonra ortadaki ebe, birine işaret ederek “soğan” ya da “sarımsak” der. İşaret ettiği kişi, ebe “soğan” derse solundaki kişinin, “sarımsak” derse sağındaki kişinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadır. eğer sorulan ismi doğru olarak söylerse, ebe bir baksa kişiye ayni şekilde soğan ya da sarımsak diye sorar. eğer sorulan kişi ismi doğru olarak söyleyemezse, bu durumda ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer. Oyunu yöneten kişi, uygun gördüğü zaman oyunu durdurur.
Not: Oyunu biraz daha hareketlendirmek için, oyunu yöneten kişi istediği zaman katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini isteyebilir.
Böylece herkes birden fazla isim öğrenecektir.

TUVALET KAĞIDI
Amaç: Katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak
Sayı: 16
Süre: Katılımcı sayısına bağlı olarak 10-30 dakika
Malzemeler: Bir rulo tuvalet kağıdı Oyunu yöneten kişi yerlerinde Oturan katılımcılara bir rulo tuvalet kağıdını verir rulodan istedikleri sayıda parçayı koparıp almalarını ister. Herkes kağıtlarını aldıktan sonra, oyunu yöneten kişi sırayla her katılımcıdan koparttığı kağıt parçalarının sayısı kadar kendi hakkında birseller söylemesini ister. Her katılımcının kendi hakkında en az bir şeyi diğer katılımcılarla paylaşmasıyla katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımaları ve daha yakın ilişkiler kurmaları sağlanabilir.
Not: Bu oyun aynı zamanda çeşitli değişikliklerle bir kültürler arası öğrenme aracı olarak uluslararası aktivitelerde de kullanılabilir.


İPLE İSİM SÖYLEME
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika
Katılımcılar çember şeklinde otururlar.
Eğitmen katılımcılara daha önce örümcek görüp görmediklerini sorar.
Daha sonra onlara önceden hazırladığı örümcek ve örümcek ağı resmini gösterir.
Şimdi sınıfın örümcek ağını yapacaklarını söyler.
Katılımcılara ipi atar, katılımcı bir eliyle ipi bileğine dolar ve adını söyler ve ipi başka bir katılımcıya atar.
Oyun her katılımcı adını söyleyene kadar devam eder.


İSMİ RİTMLE ÖĞRENME
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika

Katılımcılar çember şeklinde oturur.
her katılımcı ellerini çırparak ve ismini heceleyerek “Benim adım Mete senin ki ne?” diye sorar. El çırptığı anda başka bir arkadaşını gösterir. Daha sonra gösterilen her katılımcı sırayla önce adını söyleyip sonrada arkadaşına adını sorarak oyunu devam ettirir.
Her katılımcı adını söyleyene kadar etkinlik devam eder.
Etkinliğe farklı hareketlerde katılabilir. Ayağını yere vurma, elleriyle dizine vurma vb.


ADINI SÖYLEYEN HEYKEL
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika

Eğitmen sınıfta bir müzik açar.
Çocuklara müziği durdurduğunda heykel gibi hareketsiz kalmalarını söyler.
Eğitmen müzik durduğunda bir çocuğun yanına giderek “Benim adım Mete senin adın ne?” diyerek sorar.
Çocuklardan adlarını yüksek sesle söylemelerini ister.
Her çocuğun adı söylenene kadar oyun devam eder.
Eğitmen çocuklardan farklı pozisyonlarda duran heykel olmalarını isteyebilir.


KAHKAHA OYUNU.
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika

Katılımcılar yarım ay şeklinde oturur.
Eğitmen elindeki topu çocuklara gösterir. Ve “Bu topu havaya atacağım tekrar tutana kadar herkes kahkaha atacak“ ve “Topu tuttuğumda da herkes çok sessiz olacak” der,
Eğitmen topu her atıp tuttuktan sonra bir çocuğun adını söylemesini ister.
Etkinlik her katılımcı adını söyleyene kadar devam eder.
Aynı zamanda eğitmen bu oyunla katılımcılara sesli-sessiz kavramını öğretmiş olur.


İSİM TRENİ
Amaç: Tanışma, İsim öğrenme
Sayı: 16
Süre: 10 dakika

Çocuklar bir çember oluştururlar.
En iyi tren taklidi yapan bir öğrenci ortaya çıkar. “Puf”, “puf”, ”çuf”, “çuf”, “düüt” gibi sesler çıkararak ve bu arada kendi ismini tekrarlayarak , halkanın içinde dolanır.
Tren başı olan çocuk bir diğer öğrencinin önüne gelerek elini sıkar ve “Merhaba, ben ….. (ismini söyler)” Tanıştığı çocuk da ismini söyleyince arkadaşını elinden tutar ve arkasına alır. Böylece bu çocuk ikinci vagon olur. İki çocuk birlikte bir yandan tren sesi çıkarırken ilk çocuğun ismini tekrarlar.
İlk iki çocuk bir üçüncü çocuğun önüne gelir, elini sıkar ve tanışırlar ve üçüncü çocuk da trene vagon olarak eklenir ve halkanın içinde dolanırlar onun ismi söylenir. (Bu arada vagon başı ikinci çocuk olur)
Böylece her çocuk ile tanışılır her çocuğun ismi bir tur söylenir.


ARKADAŞINI TANI
Amaç: Birbirini tanıma
Sayı: 16
Süre: 10 dakika

Malzemeler: Her çocuğa ait bir fotoğraf, fon kartonu
*Öğrenciler çember şeklinde yere oturur.
*Öğretmen karşılarına geçerek fon kartonuna yapıştırılmış fotoğrafları ters olarak yere dizer.
*Öğretmen tekerleme söyleyerek sayışma yapar ve bir öğrenci seçer(okulun ilk günleri olduğundan çekingen davranan çocuk olursa gönüllü olanlardan seçilmelidir).
*Öğretmen seçtiği öğrenciden, yerdeki kartlardan bir tanesini seçmesini ister.
*Öğrenci, seçtiği karttaki kişinin kim olduğunu bulmaya çalışır.
*Doğru bilirse arkadaşım ben…….(ismini söyler) senin adın ne? Diye sorar.
*Bir dahaki kart seçme hakkı ismi sorulan öğrenciye verilir ve oyun tüm öğrencilerin kartlarının seçilip adının öğrenilmesine kadar devam eder.
Translate »