Menu

TEZLER

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  adresinde ‘Yaratıcı Drama’ aramasında yaratıcı drama ile ilgili bütün tezlere ulaşılabilir.

Akar, R. (2000), Temel Eğitimin İkinci Aşamasında Drama Yöntemi ile Türkçe Öğretimi: Dorothy Heathcote’ un “Uzman Rolü Yaklaşımı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Akoğuz, M. (2002), İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı DramanınEtkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Translate »