Menu

Oluşum

Yaratıcı dramanın ülkemizdeki gelişimi incelendiğinde seksenli yıllardan itibaren teorisinin oturtulmaya çalışıldığı ve sanatlar eğitimine uygun olarak farklı bir temel üzerinde yapılandırıldığı görülmektedir. Bu yıllar arasında yaratıcı dramanın hangi aşamaların uygulanması gerektiğine ilişkin çeşitli makaleler yazılmış ve en son çerçevesi belirlenerek, Hazırlık, ısınma, oyun, doğaçlama, oluşum, değerlendirme aşamalarının olması gerektiği birçok kaynakta belirtilmiştir. (San, 1996, Üstündağ 1998, Öztürk 2001, Yeğen 2003, Köksal-Akyol 2003, Tuluk 2004, Adıgüzel 2006, Çakır – İlhan 2007, Akoğuz & Akoğuz 2011)

Yaratıcı drama’nın gelişmesi ile ilgili Türkiye’de önemli çalışmalar yapan İnci San, öncelikle yaratıcı dramanın sanatlar eğitimiyle ilişkisini kurmuş, yaratıcı yanların sanatla desteklenerek nasıl yaratıcı dramanın içinde yer alabileceğini aşamalar içinde göstermiştir. Bu aşamalar içinde sanat ürünü ortaya koyabilmenin önemini fark etmiş ve oluşum aşamasında sanata ilişkin ürünler çıkabileceğinin yolunu göstermiştir. Yaratıca drama çalışmalarında, yaratıcılığın fark edileceği en önemli aşama oluşum aşamasıdır.

Translate »