Menu

Drama Çeşitleri

Drama, tiyatro sanatından ayrılan yönleriyle çeşitli isimler eklenerek farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunlardan başlıcaları;

psikodrama,

sosyodrama,

eğitici drama ve

yaratıcı drama’dır.

Bunların her birini, başına gelen terimi kullanmadan ‘drama’ diye adlandırdığımızda ortaya büyük bir kavram kargaşası çıkacaktır.

Buna göre dramanın bir çeşidi olan yaratıcı drama veya psikodramanın, sadece drama terimi ile ifade edilmemesi gerekir.

Nutku drama sözcüğü ile ilgili olarak; “antik tiyatronun gelişmesinden bu yana, bu sözcük yalnızca ”herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması” değil, belli bir kimsenin, katılanlara anlamı olan bir şey yapması’dır.”(2001)   diyerek, dramanın yüzyıllardır tiyatro sanatının bir terimi olduğunu ve gösteri amacıyla gerçekleştiğini belirtmiştir. Dramadan ayrılan yönleriyle diğer drama çeşitlerinde gösteriye yönelik bir çalışma gerçekleşmez ve sadece grup içinde paylaşılarak sonlandırılır.

Nutku, Ö. (2001), Dram Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınevi

Translate »