Menu

KİTAPLAR

Akar Vural R. & Somers J. (2011), İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Akoğuz, M. & Akoğuz A. (2011), Yaratıcı Drama Etkinlikleri. İstanbul: Final Kültür Sanat Yayınları.

Önder, A. (2012), Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Ankara: Nobel    Yayıncılık.

San, İ. (2017), Çocuk ve Sanat, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi

San, İ. (2018), Yaratıcı Drama ve Müze, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi

San, İ. (2019), Sanatlar, Eğitim Ve Kültür, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi

San, İ. (2022), Sanata, Tarihsel Ve Kültürel Yaklaşımlar, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi

Üstündağ, T. (2002), Yaratıcılığa Yolculuk, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Üstündağ, T. (2014), Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Translate »