Menu

Doğaçlama

0 Comment


Doğaçlama, “anlık ortaya çıkan rol” olarak tanımlanabilir. Yaratıcı drama etkinlikleri sırasında belirlenen hedef paralelinde kişilere bir rol tanımlaması verildikten sonra, kısa bir hazırlık süresi veya rolü oynayacak kişilerin birbirleriyle anlaşmaları için geçen kısa bir konuşma süresinden sonra doğaçlamalara geçilir.

Yaratıcı drama etkinliklerinin doğaçlama aşamasında olabildiğince katılımcının içinden geldiğince rolünü gerçekleştirmesine izin verilir. Çünkü doğaçlamada, bir iskelet yapı olmasına rağmen o anda ortaya çıkan rol önemlidir. Doğaçlama sürecinde çoğunlukla kişi, önceki bilgi ve birikimini kullansa da o anda gelişen role göre, birikimini yeniden düzenleyip, değiştirerek aktarmakta ve yaratıcı yanlarını geliştirmektedir. Anında yaratılmış gibi algılansa da belli bir hazırlanma sonucu geçmişten taşıdığı deneyim, yaşantı ve birikimlerin gözden geçirilmiş bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Doğaçlama sırasında yaratıcı düşünceler ortaya çıkar ve o anda yapılana yansır. Bu yansıma konuya yakın bir anlamlandırma ve konuyla ilgili canlandırmayı kapsamaktadır.

Doğaçlama, kişinin çevresinde karşılaşabileceği olayları önceden, canlandırmasına veya canlandırılanı görüp ona yorum getirme olanağı verdiği için, gerçek yaşamda karşılaşacağı durumlara bir hazırlıktır. Yaratıcı drama etkinliklerinde öğretmenin, o dersin konusuna göre yönlendirmesiyle gelişen doğaçlamalarda bir metne bağlı kalınmaması, çocuğun içinden geldiği gibi rol yapmasını sağlar. Doğaçlamalarda kişi keşfeder, gelişir, buluş yapar, öğrenir. Doğaçlama aşamasında her ne kadar kişi istediği gibi rol yapsa da, sonuçta roller işlenen konuya göre verildiği için çerçevesi bellidir. Yaratıcı drama etkinliklerinde kişileri role hazırlamak veya sahne oyunu ortaya koymak gibi bir kaygı taşınmaz. Amaç, bir öğretim yöntemi olarak dramayı kullanmak olduğu için doğaçlamalar da ona göre biçimlendirilir ve gerçekleşen rol oyununa fazla müdahale edilmez, mükemmellik aranmaz, sadece genel olarak belirlenmiş ve doğaçlamanın anlaşılır olması için gereken kurallar uygulanır.

                                                                                             

Etiketler: , ,
Translate »