Menu

Yaratıcı Dramanın Tarihi

0 Comment


Yaratıcı Dramanın Tarihi

  • Dünya’da Yaratıcı Dramanın Gelişimi

Bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın kullanımı ile ilgili olarak, Dünyada 1900’lü yılların başından itibaren bir takım bulgular ön plana çıkmaktadır. 1911’lerde ilk yaratıcı drama dersleri ile ilgili olarak Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçer, 1914 yılında Holmes adlı müfettiş yaratıcı dramanın okul yaşamının bir parçası olduğunu belirtmiştir. 1954’lerde Slade, 1967’lerde  Brian Way’in isimleri geçmektedir. 1970’lerde Dorothy Heathcote uzun yıllar üzerinde çalıştığı eğitimde dramayı bir öğretim yöntemi olarak yeniden tanımlamıştır.

  • Türkiye’de Yaratıcı Dramanın Gelişimi

Yirminci yüzyılın başından itibaren birçok ülkede eğitimde yaratıcı drama uygulamalarına dair çeşitli bulgulara rastlanmaktadır. Ülkemizde ise eğitim sistemi içerisinde dramanın kullanımıyla ilgili, okullarda temsillerin ve dramatizasyonun öne çıktığı bir kaç uygulamaya rastlanmaktadır.

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Bakanlığı döneminde Milli Eğitim tarafından 1915 yılında çıkarılan “Mektep Temsillerinin Usul – i Tedrisi” başlıklı yayında  “okul temsilleri yalnızca okuma, yazma ve sözlü anlatım için değil, aynı zamanda tarih, edebiyat ve diğer sosyal bilimleri öğrenmek için de yararlıdır” (San, 2018) denilerek, dramanın okullarda ele alınmasının önemine vurgu yapılmıştır.

İlerleyen yıllarda Selahattin Çoruh’un yazdığı (1943 ve 1950) “Okullarda Dramatizasyon” ve Emin Özdemir’in 1960 yılı basımı “Dramatizasyon Uygulamaları” başlıklı drama ile ilgili kitaplarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1943, 1951, 1966 ve 1968 müfredat programlarında dramadan kısmen söz edilmektedir.

Günümüze yaklaştığımızda 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi İnci San ve Devlet tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent’in başlangıcını yaptığı çalışmalar, 1985 yılında düzenlenen Birinci Uluslararası Eğitimde Drama Semineri ile ilerlemeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren belirli bir ivme ile yükselen yaratıcı drama çalışmaları, ülkemizde yıllar içinde bir öğretim yöntemi olarak kendinden sıkça söz ettirmeye başlamıştır. İnci San’ın çabaları sonucunda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün açtığı tezli ve tezsiz lisansüstü programlarıyla ve yıllar içinde sürekli düzenlenen uluslararası seminerlerle büyük bir gelişme göstermiştir. İlerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı programlarında seçmeli ders olarak ve öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri’nin okul öncesi, ilköğretim ve yabancı dil bölümlerinde de yaratıcı drama zorunlu ders olarak yerini almıştır.

Geçtiğimiz yüzyılın başından beri kullanılan yaratıcı drama (Creative Drama) kavram olarak daha çok Amerika’da kullanılmaktadır. İngiltere’de ise  “eğitimde drama” (Drama in Education) olarak ele alınmaktadır. Yaratıcı drama Almanya’da “oyun pedagojisi” olarak eğitim kurumlarında yer edinmiştir. Türkiye’deki kullanımında “yaratıcı drama” terimi ön plana çıkmıştır.

Etiketler: , , ,
Translate »