Menu

Etiket: Yaratıcı Drama

Yaratıcı dramanın önemi

Yaratıcı Dramanın Önemi

Günümüzde ezbere dayalı olarak yürütülen eğitim dizgemizdeki boşlukların doldurulması için yaparak yaşayarak öğrenmeye yakın ve tüm duyu organlarını işe koşarak öğrenmeyi sağlayacak eğitim uygulamalarına ihtiyaç vardır. Yaratıcı drama, tamamı uygulama ve düşünce geliştirmeye dayalı olan yapısıyla eğitim dizgesi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle kişilerde araştırmacı bir bakış açısı oluşmasını sağlamakta ve olaylara farklı […]

Yaratıcı Dramanın Teknikleri

Yaratıcı drama etkinlikleri sırasında bir çok teknik kullanılabilir. Bu tekniklerle ilgili olarak Ruken Akar Vural’ın Yüksek Lisans tezi ve yayınlamış olduğu “Hümanist İlköğretim Programları İçin İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama” kitabındaki tekniklerden alıntılar burada yer almaktadır.

Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama

Özellikle öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelmelerinin nedenlerinin başında, öğrencilerin hepsinin derse dahil edilmesi ve kendi ürettiklerinden yola çıkılarak öğrenmelerin gerçekleştiğini fark etmeleri gelmektedir. Yaratıcı drama yaparak yaşayarak öğretim gerçekleştiren bir yöntemdir. Öğretmenin ders ünitesinde öğretmek istediği konularda, çocuğun rol yaparak bir takım yaşantılar içine girmesi sağlanarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiği için önem kazanmaktadır.

yaratıcı dramanın niçin kullanılması gerektiği açıklanıyor

Niçin Yaratıcı Drama?

Yaratıcı dramanın tanımlamasının ne olduğu, ne olması gerektiği ve nasıl bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğine dair bir takım yanlışlıklarla karşılaşılmaktadır. Niçin adlandırılırken sadece drama değil de, yaratıcı drama denmesi gerektiği konusunun ele alınması gerekmektedir.

Birbiriyle karıştırılan terim sorunlarının başında, ‘drama’ kavramıyla ‘yaratıcı drama’ kavramının aynı isimle anılması yer almaktadır.

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; Bir grup çalışması içinde ve ele alınan konu çerçevesinde, eski bilgilerden yararlanarak, durum ve yaşantıları doğaçlamalarla gözden geçirip, konuyla ilişkili yaratıcı ürünler oluşturulan, değişim yaratma sürecidir.
Yaratıcı drama etkinlikleri sürecinde gerçekleşen rol oynamalarla gözden geçirilip anlam yüklenen yaşantıların yanı sıra, çeşitli alanlarla ilişkilendirilerek farklı ürünlerin ortaya çıkması, söz konusudur.

Translate »