Menu

Etiket: @

Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama

Özellikle öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelmelerinin nedenlerinin başında, öğrencilerin hepsinin derse dahil edilmesi ve kendi ürettiklerinden yola çıkılarak öğrenmelerin gerçekleştiğini fark etmeleri gelmektedir. Yaratıcı drama yaparak yaşayarak öğretim gerçekleştiren bir yöntemdir. Öğretmenin ders ünitesinde öğretmek istediği konularda, çocuğun rol yaparak bir takım yaşantılar içine girmesi sağlanarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiği için önem kazanmaktadır.

yaratıcı dramanın niçin kullanılması gerektiği açıklanıyor

Niçin Yaratıcı Drama?

Yaratıcı dramanın tanımlamasının ne olduğu, ne olması gerektiği ve nasıl bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğine dair bir takım yanlışlıklarla karşılaşılmaktadır. Niçin adlandırılırken sadece drama değil de, yaratıcı drama denmesi gerektiği konusunun ele alınması gerekmektedir.

Birbiriyle karıştırılan terim sorunlarının başında, ‘drama’ kavramıyla ‘yaratıcı drama’ kavramının aynı isimle anılması yer almaktadır.

Translate »