Menu

Yaratıcı Dramanın Önemi

0 Comment


Günümüzde ezbere dayalı olarak yürütülen eğitim dizgemizdeki boşlukların doldurulması için yaparak yaşayarak öğrenmeye yakın ve tüm duyu organlarını işe koşarak öğrenmeyi sağlayacak eğitim uygulamalarına ihtiyaç vardır. Yaratıcı drama, tamamı uygulama ve düşünce geliştirmeye dayalı olan yapısıyla eğitim dizgesi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle kişilerde araştırmacı bir bakış açısı oluşmasını sağlamakta ve olaylara farklı yönlerden bakmanın yolunu açmaktadır.

Yaratıcı drama uygulamalarının, bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarını bir arada ve bütünsel olarak ele almasıyla gerçekleşen öğrenmelerin kalıcı izler bırakması da önemini artırmaktadır.

Yaratıcı dramanın öğretim yöntemi olarak yaygınlaşmasıyla toplumda demokrasi ve barış kültürü gelişeceği kuşkusuzdur. Karşılıklı iletişim kurmayı sağladığı ve kişiler arasında işbirliğini geliştirdiği için bütün insanların eşit olduğu ve hepsine eşit davranılıp barış içinde yaşanması gerektiğini kavratmaktadır.

Yaratıcı drama kişilerin kendini geliştirmelerinde önemli bir yere sahiptir. Öncelikle çevrelerindeki kişilere ve her tür canlıya karşı duyarlılık geliştirilmesini sağlamakla başlayan süreç, sanata ve sanatçıya karşı duyarlılıkla devam etmektedir. Yaratıcı drama süreçlerinde kişiler sanata yakın üretimler yaparak, hayal gücü geliştiği için yaratıcı yönlerini görmekle birlikte, kendinin de birçok özelliğini farkettiği için, fikirlerini kendine güvenerek daha rahat ifade etmektedir.

YARATICI DRAMA NİÇİN ÖNEMLİDİR?

1- Yaratıcı drama bilişsel öğrenmeyi kolaylaştırdığı için önemlidir,

2- Yaratıcı drama bağımsız düşünmeyi öğrettiği için önemlidir,

3- Yaratıcı drama işbirliği yapabilmeyi öğrettiği için önemlidir,

4- Yaratıcı drama duyarlılık alanlarını geliştirdiği için önemlidir,

5- Yaratıcı drama iletişim becerilerini geliştirdiği için önemlidir,

6- Yaratıcı drama duyu organlarını geliştirdiği için önemlidir,

7- Yaratıcı drama yaratıcılığı geliştirdiği için önemlidir,

8- Yaratıcı drama kendine güven duymayı geliştirdiği için önemlidir,

9- Yaratıcı drama karar verme becerilerini geliştirdiği için önemlidir,

10- Yaratıcı drama kendini ifade edebilme becerilerini geliştirdiği için önemlidir,

11- Yaratıcı drama kişinin kendini tanımasını sağladığı için önemlidir,

12- Yaratıcı drama sanata karşı duyarlı olmayı geliştirdiği için önemlidir,

13- Yaratıcı drama duyuşsal öğrenmeyi kolaylaştırdığı için önemlidir,

14- Yaratıcı drama imgelem ( hayal ) gücünü geliştirdiği için önemlidir,

15- Yaratıcı drama araştırma istek ve duygusunu geliştirdiği için önemlidir,

16- Yaratıcı drama farklı olayların incelenebilmesi olanağını sağladığı için önemlidir,

17- Yaratıcı drama olayları yaparak yaşatarak öğrettiği için önemlidir,

18- Yaratıcı drama çevreyi fark etmeyi ve algılamayı sağladığı için önemlidir,

19- Yaratıcı drama kişinin kendi özelliklerini başkalarıyla karşılaştırabilmeyi sağladığı için önemlidir,

20- Yaratıcı drama eleştirel düşünmeyi geliştirdiği için önemlidir.

Etiketler: , , , ,
Translate »